LinkSchool

Smart School Solution

อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ เชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เปลี่ยนบทเรียนให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์

Product ที่เกี่ยวข้อง

C3 Micro Cloud

       C3 Micro-Cloud คืออุปกรณ์และเเพลทฟอร์ม E-learning ที่สร้างมาเพื่อทำให้การเรียนรู้แบบ E-Learning และการเข้าถึงเนื้อหาแบบดิจิทัล สามารถทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต C3 Micro-Cloud ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ cloud และเป็นอุปกรณ์ที่กระจาย wireless ได้ด้วยตัวเอง สามารถเก็บเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ โดยระบบสามารถกระจายข้อมูลเนื้อหาผ่านเครือข่าย และมีระบบจัดการการเรียนการสอน ระบบจัดการผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถลดข้อจำกัดและปัญหาการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์ของ C3 มีให้เลือก 3 รูปแบบดังนี้

Smart Classroom Solution
 1. C3 Classroom เหมาะสำหรับห้องเรียน รองรับนักเรียนได้มากถึง 50 คน
Smart Classroom Solution

2. C3 Hybrid เหมาะสำหรับกลุ่มห้องเรียนขนาดใหญ่ขึ้น รองรับนักเรียนได้มากถึง 200 คน รองรับเครือข่าย LAN

Smart Classroom Solution
 1. C3 School รองรับการใช้งานกับทั้งโรงเรียน รองรับนักเรียนได้มากถึง 1,000 คน และรองรับเครือข่าย LAN

ตารางแสดงรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ C3 ทั้ง 3 รุ่น

Smart Classroom Solution

แผนภาพแสดง Flow การทำงานของระบบ C3

Smart Classroom Solution
Smart Classroom Solution

C3 Micro-Cloud ประกอบด้วย 3 รูปแบบการใช้งานดังนี้

Smart Classroom Solution

       Micro Cloud เป็นระบบ Cloud ที่สามารถเก็บเนื้อหาและข้อมูล e-Learning ต่างๆ สามารถใช้งานได้แม้ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และสามารถอัพเดตเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ หลังจากกลับมาเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถกระจายสัญญาณ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำหรับครูและนักเรียน ทำให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนในพื้นที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้การเรียนการสอนสามารถเข้าถึงหลักสูตรเดียวกันในทุกๆสถานที่

Smart Classroom Solution

       C3 Cloud Control ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับจัดการข้อมูลการศึกษาใน cloud ซึ่งสามารถกำหนดการเข้าถึงเนื้อหา การจัดการตั้งค่าต่างๆ หรือ อัปเดตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยจะช่วยทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเนื้อหาและ แอปพลิเคชันให้เหมาะสมตามหลักสูตรแม้อยู่ในระยะไกล นอกจากนั้นกรณีมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆในขณะอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเพราะหลังจากกลับมาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบจะทำการอัปเดตข้อมูล และ ซิงโครไนซ์ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ

Smart Classroom Solution

       C3 Micro-Cloud มีระบบ Foundation LMS ที่ใช้จัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบนี้จะประกอบด้วยผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งการทำงานของระบบนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลบน cloud ได้แม้ไม่ได้มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถจัดการข้อมูลรายวิชาหรือข้อมูลบทเรียนต่างๆ และจะทำให้การเรียนการสอนสามารถทำได้ในรูปแบบ E-Learning ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในพื้นที่ต่างๆได้

คุณสมบัติของ C3

Learning Features

 1. รองรับการเก็บเนื้อหาดิจิทัลทุกชนิดเช่น เว็บไซต์, ไฟล์ ,PDF, วีดีโอ,เสียง,รูป เป็นต้น
 2. สามารถเก็บแหล่งข้อมูลแบบออฟไลน์ เช่น Wikipedia, Micro Bit, Khan Academy, WordPress, Moodle
 3. สามารถดาวน์โหลดวีดีโอจาก URL เพื่อดูแบบออฟไลน์ได้
 4. สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่จำเป็นล่วงหน้าได้
 5. สามารถกำหนดหรือวางแผนบทเรียนว่าให้ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้บ้าง
 6. มีระบบ LMS ตามเวอร์ชัน Moodle ล่าสุด

Administration Features

 1. สามารถสร้างและกำหนดเครือข่ายการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้
 2. สร้าง User Authentication เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ
 3. สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 4. สามารถจัดการปรับแต่งหน้าจอระบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
 5. สามารถสร้างระบบการใช้งานแยกกันระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆของแต่ละผู้ใช้
 6. สามารถเพิ่มระบบอื่นๆเพื่อการใช้งานในการเรียนการสอนมีความหลายหลายมากขึ้น

Internet Features

 1. สามารถกำหนดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายได้
 2. มีระบบ Internet Caching เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
 3. สามารถคัดกรองและจำกัดการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตตามโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
 4. มี firewall ปกป้องการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอก
 5. มีหน้า Dashboard ที่รวมข้อมูลใช้สำหรับจัดการข้อมูลเนื้อหาระยะไกล
 6. มี cloud VPN ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้จากระยะไกล
 7. เมื่อระบบที่ออฟไลน์อยู่ ทำการออนไลน์ระบบจะทำการอัพเดตตามการอัพเดตล่าสุด

ประโยชน์ที่ได้รับจาก C3 Micro-Cloud

 1. สามารถทำงานในทุกสถานการณ์แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและทำงานได้แม้ในสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเรียนการสอน
 2. C3 Micro-Cloud มี micro cloud ที่สามารถเก็บข้อมูลเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ที่โหลดไว้ได้ทันที เช่น วีดีโอ หนังสือ พจนานุกรม Micro bit, Scratch, Open EMIS, LMS, Word press
 3. สามารถสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับพื้นที่ที่มีอินเตอร์เน็ตและพื้นที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงบทเรียนเดียวกันและเข้าถึงหักสูตร ณ เวลาเดียวกันได้
 4. มี dashboard ส่วนกลางที่ใช้ในการติดตาม จัดการเนื้อหา และกำหนดตั้งค่าต่างๆเพื่อปรับปรุงการใช้งาน ได้ในที่เดียว และสามารถกระจายเนื้อหาไปยังพื้นที่ต่างๆได้เพื่อมาตรฐานการศึกษาที่เหมือนกัน
 5. แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่มีอินเตอร์เน็ตและไม่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และจัดแผนการเรียนรู้ต่างๆ
 6. สามารถกระจายสัญญาณเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนแบบ E-Learning ด้วยข้อมูลบน Micro cloud

Imago Board

       ช่วยให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาดำเนินต่อไปได้แบบ Hybrid class เป็นโซลูชันให้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบครัน มีประสิทธิภาพ สะดวกกับการศึกษาแบบ Hybrid ทั้งต่อผู้เรียน และผู้สอน มี Features หลัก คือ

 • 3 Scenarios 1 Solution

ใช้สำหรับห้องเรียนแบบดั้งเดิม หรือห้องเรียนออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ได้ ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Smart Classroom Solution

 

 • Build in 8M camera และไมโครโฟนรอบทิศทาง
 • ลดปัญหาการเชื่อมต่อและการตั้งค่าที่ซับซ้อน

เพราะ IMAGO Edu Board ได้รวบรวมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ไว้อย่างครบครัน ในรูปแบบของจอเพียงชิ้นเดียว ให้คุณพร้อมใช้ได้ทุกเวลาด้วยการแตะหน้าจอ

Smart Classroom Solution
 • สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Video Conference ชั้นนำได้

ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Zoom, Webex และ  Microsoft Teams ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องเรียนแบบ Virtual หรือเข้าร่วม Virtual Class ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ไม่มีปัญหา

Smart Classroom Solution
 • มีระบบ Video Conference Imago Flash มาพร้อมให้ใช้งาน โดยไม่มีค่า License

และสามารถบันทึกการเรียนการสอนได้

 • ใช้งาน Google Workspace for Education ได้

Imago Edu Board มาพร้อมกับ Google Workspace for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและบริการของ Google ที่ออกแบบมาสำหรับสถานศึกษาและการศึกษาแบบโฮมสคูลโดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ Gmail, ปฏิทิน, Meet, Chat, Drive, เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Sites และอีกมากมาย

Smart Classroom Solution
 • มีซอฟต์แวร์การสอนชั้นนำมาให้พร้อมใช้งาน

ได้แก่ PPT 101 (วิชาภาษาจีน) และ Edomo Classroom (วิชาภาษาอังกฤษ)

 • นำเสนอเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ มือถือ Tablet หรือ Laptop ก็สามารถเปิดเนื้อหา แชร์หน้าจอไปยัง IMAGO Board ได้ทันที โดยผ่าน WIFI

IMAGO Board มีหน้าจออยู่ 3 ขนาด ได้แก่ 65” 75” และ 86”