logo-Lifelink

Smart Building Solution

อาคารแบบสมาร์ทในยุค New Normal สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบในแนวกว้างทั่วโลก ทำให้การที่จะเกิดโอกาสการสัมผัสกันเองระหว่างบุคคล อุปกรณ์ร่วม ก็มีโอกาสที่จะพบกับความเสี่ยงมากขึ้น

อาคารแบบสมาร์ท มีความเหมาะสมกับอาคารที่ต้องการจะลดความเสี่ยงจากการสัมผัส เช่น การจัดทำเอกสารประกาศข่าวแจ้งให้แก่ผู้เช่า การเขียนเอกสารแจ้งปัญหาของผู้เช่าอาคาร การนำใบส่งของมาแจ้งแก่ผู้เช่าอาคาร เป็นต้น ซึ่งระบบจะมีจุดเด่นต่าง ๆ ที่มาตอบโจทย์ในยุคนิวนอมอล ดังตารางด้านล่าง

ระบบประกาศข่าว

ระบบประกาศข่าว

 • ประกาศข่าวสาธารณะ
 • ประกาศข่าวสำนักงาน
 • ประกาศข่าวแบบกลุ่ม
 • หมวดหมู่ข่าวทั่วไป
 • หมวดหมู่ข่าวตอบรับ
 • หมวดหมู่ข่าวแบบโหวต
 • หมวดหมู่ข่าวแบบตัวเลือก
ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม

 • แจ้งปัญหาพร้อมภาพถ่ายของปัญหา
 • ระบบแจ้งเตือนสถานะความเคลื่อนไหวของปัญหา
 • ระบบมอบหมายหน้าที่ให้แก่ช่าง
 • ระบบแสดงรายการภาระงานช่าง
 • ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
 • รองรับการปริ้นท์เอกสารการซ่อมบำรุง
 • แดชบอร์ด โดยรวมงานซ่อมบำรุงแบ่งแยกตามประเภทของปัญหา
ระบบจัดการพัสดุภัณฑ์

ระบบจัดการพัสดุภัณฑ์

 • การรับพัสดุที่มาส่ง
 • การแจ้งผู้เช่าเกี่ยวกับพัสดุที่มาถึง
 • ระบบรับข่าวสารการแจ้งเตือน
 • ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
 • ลดการใช้กระดาษ
 • ลดเวลาในการนำส่งใบให้มารับพัสดุ
ระบบรับทราบปัญหาอย่างฉับไว

ระบบรับทราบปัญหาอย่างฉับไว

 • ระบบแจ้งเตือนปัญหาที่มีการร้องเรียน
 • แจ้งเตือนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้
 • แจ้งเตือนไปยังระบบ ไลน์ได้
คลาวด์แพลตฟอร์ม

คลาวด์แพลตฟอร์ม

 • รูปแบบ Paas
 • ระบบออนไลน์ 24 x 7
 • เข้าถึงได้จากทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต
 • มั่นใจได้ด้วยสถาปัตยกรรมของระบบแบบคลาวด์
 • สนับสนุนการนำข้อมูลออกเพื่อการทำ  data analytics.
มั่นคง ปลอดภัย

มั่นคง ปลอดภัย

 • ปกป้องความเป็นส่วนบุคคล
 • สำรองข้อมูลผ่าน Cloud
 • จัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้
 • ตรวจสอบการทำงานหลังบ้านด้วยคีย์  2 ระดับ
 • ใช้โปรโตคอลแบบ SSL
 • ไฟล์วอลล์เว็บแอพพลิเคชั่น
การผสมผสานกับอุปกรณ์

การผสมผสานกับอุปกรณ์

 • อุปกรณ์แสกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ
 • แขนกั้น เข้า-ออก
ง่ายต่อการใช้งาน

ง่ายต่อการใช้งาน

 • เว็บแอพพลิเคชั่น
 • ระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 • รองรับการทำงานด้วยแท็บเล็ต
 • ระบบปฏิบัติการ iOS
 • ออกแบบ มินิมอล ด้วยแนวคิด UX/UI
 • เริ่มต้นระบบด้วย เทมเพลท
 • เชื่อมต่อระบบอื่น ได้ด้วย API
ll-icon-1

ช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ll-icon-2

สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ll-icon-3

รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นผ่าน

Mobile Application

ll-icon-4

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม
เป็นการระบุตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า

ll-icon-5

ระบบที่รองรับการแจ้งปัญหา แจ้งซ่อมในส่วนต่างๆ

ของอาคารผ่าน Application ได้

Features

mobile-mockup-bg

Product ที่เกี่ยวข้อง

Picture98
Picture94
Picture92

Price Plan

Free

Sign UP

Professional

9,000 THB

Month

Enterprise

Please Call us

Features

Link Service

Features

Features

LinkRoom Smart Meeting Room

Smart Check In

No. User

Import Data

Tenants

Backup

Ticket

System Data Initillization

Theme Customization

Customize

HW Integration

Target Group

Weather Forecast and Information

1 Users of Smart Service platform

Building Annoucement

Limit to 30 Users

Limit 2 Tenants Company / 1 Building

No Data Backup

No Ticket Support

Small Building/Small Condo/กลุ่มผู้ให้เช่าคอนโด

Weather Forecast and Information

3 Users of Smart Service platform

Building Annoucement

Delivery Package Management

5 Facilities Booking Management

Smart Check in and Attendent

Limit to 300 Users

Up to 10 Tenants Company / Per 1 Building

All Data Backup

Business Day 8.00-17.00 Support

Condo, Medium Building, Community Mall

Weather Forecast and Information

20 User

Building and Company Annoucement 

Delivery Package Management

Unlimited Facilities Booking Management

Smart Check in and Attendent

Unlimited

Up to 100 Tenants Company / Per 1 Building

All Data Backup

24 x 7 Support

Large Building, Large Condo, Complex, City

Features

Link Service

Features

Features

LinkRoom Smart Meeting Room

Smart Check In

No. User

Import Data

Tenants

Backup

Ticket

System Data Initillization

Theme Customization

Customize

HW Integration

Target Group

Weather Forecast and Information

1 Users of Smart Service platform

Building Annoucement

Limit to 30 Users

Limit 2 Tenants Company / 1 Building

No Data Backup

No Ticket Support

Small Building/Small Condo/กลุ่มผู้ให้เช่าคอนโด

Weather Forecast and Information

3 Users of Smart Service platform

Building Annoucement

Delivery Package Management

5 Facilities Booking Management

Smart Check in and Attendent

Limit to 300 Users

Up to 10 Tenants Company / Per 1 Building

All Data Backup

Business Day 8.00-17.00 Support

Condo, Medium Building, Community Mall

Weather Forecast and Information

20 User

Building and Company Annoucement 

Delivery Package Management

Unlimited Facilities Booking Management

Smart Check in and Attendent

Unlimited

Up to 100 Tenants Company / Per 1 Building

All Data Backup

24 x 7 Support

Large Building, Large Condo, Complex, City