Smart Building Solution

อาคารแบบสมาร์ทในยุค New Normal

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบในแนวกว้างทั่วโลก ทำให้การที่จะเกิดโอกาสการสัมผัสกันเองระหว่างบุคคล อุปกรณ์ร่วม ก็มีโอกาสที่จะพบกับความเสี่ยงมากขึ้น

อาคารแบบสมาร์ท มีความเหมาะสมกับอาคารที่ต้องการจะลดความเสี่ยงจากการสัมผัส เช่น การจัดทำเอกสารประกาศข่าวแจ้งให้แก่ผู้เช่า การเขียนเอกสารแจ้งปัญหาของผู้เช่าอาคาร การนำใบส่งของมาแจ้งแก่ผู้เช่าอาคาร เป็นต้น ซึ่งระบบจะมีจุดเด่นต่าง ๆ ที่มาตอบโจทย์ในยุคนิวนอมอล ดังตารางด้านล่าง

ระบบประกาศข่าว

• ประกาศข่าวสาธารณะ
• ประกาศข่าวสำนักงาน
• ประกาศข่าวแบบกลุ่ม
• หมวดหมู่ข่าวทั่วไป
• หมวดหมู่ข่าวตอบรับ
• หมวดหมู่ข่าวแบบโหวต
• หมวดหมู่ข่าวแบบตัวเลือก

ระบบแจ้งซ่อม

• แจ้งปัญหาพร้อมภาพถ่าย
• ระบบแจ้งเตือนสถานะ
• ระบบมอบหมายหน้าที่ให้แก่ช่าง
• ระบบแสดงรายการภาระงานช่าง
• ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
• รองรับการปริ้นท์เอกสารการซ่อม
• แดชบอร์ด โดยรวมงานซ่อมบำรุง

ระบบจัดการพัสดุภัณฑ์

• การรับพัสดุที่มาส่ง
• การแจ้งผู้เช่าเกี่ยวกับพัสดุที่มาถึง
• ระบบรับข่าวสารการแจ้งเตือน
• ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ลดการใช้กระดาษ
• ลดเวลาในการนำส่งใบให้มารับพัสดุ

ระบบรับทราบปัญหาอย่างฉับไว

• ระบบแจ้งเตือนปัญหาที่มีการร้องเรียน
• แจ้งเตือนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้
• แจ้งเตือนไปยังระบบ ไลน์ได้คลาวด์แพลตฟอร์ม

• รูปแบบ Paas
• ระบบออนไลน์ 24 x 7
• เข้าถึงได้จากทุกที่
• มั่นใจได้ด้วยสถาปัตยกรรมของระบบแบบคลาวด์
• สนับสนุนการนำข้อมูลออกเพื่อการทำ data analytics

มั่นคง ปลอดภัย

• ปกป้องความเป็นส่วนบุคคล
• สำรองข้อมูลผ่าน Cloud
• จัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้
• ตรวจสอบการทำงานหลังบ้านด้วยคีย์ 2 ระดับ
• ใช้โปรโตคอลแบบ SSL
• ไฟล์วอลล์เว็บแอพพลิเคชั่น

การผสมผสานกับอุปกรณ์

• อุปกรณ์แสกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ
• แขนกั้น เข้า-ออก

ง่ายต่อการใช้งาน

• เว็บแอพพลิเคชั่น
• ระบบปฏิบัติการแอนดรอย
• รองรับการทำงานด้วยแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ iOS
• ออกแบบ มินิมอล ด้วยแนวคิด UX/UI
• เริ่มต้นระบบด้วย เทมเพลท
• เชื่อมต่อระบบอื่น ได้ด้วย API

Content ที่เกี่ยวข้อง

Price Plan​

Price Plan​

Standard

 • Features
 • Link Service
 • Features
 • Features
 • LinkRoom
 • Smart Check In
 • No. User
 • Import Data
 • Tenants
 • Backup
 • Ticket
 • System Data Initillization
 • Theme Customization
 • Customize
 • HW Integration
 • Target Group

Standard

THB Free
 • Weather Forecast and Information
 • 1 Users of Smart Service platform
 • Building Annoucement
 • Limit to 30 Users
 • Limit 2 Tenants Company / 1 Building
 • No Data Backup
 • No Ticket Support
 • Small Building/Small Condo

Professional

THB 200,000 year
 • Weather Forecast and Information
 • 3 Users of Smart Service platform
 • Building Annoucement
 • Delivery Package Management
 • 5 Facilities Booking Management
 • Smart Check in and Attendent
 • Limit to 300 Users
 • Up to 10 Tenants Company / Per 1 Building
 • All Data Backup
 • Business Day 8.00-17.00 Support
 • Condo, Medium Building, Community Mall

Enterprise

THB PLESE CALL US
 • Weather Forecast and Information
 • 20 User
 • Building and Company Annoucement
 • Delivery Package Management
 • Unlimited Facilities Booking Management
 • Smart Check in and Attendent
 • Unlimited
 • Up to 100 Tenants Company / Per 1 Building
 • All Data Backup
 • 24 x 7 Support
 • Large Building, Large Condo, Complex, City

Smart Service Mangment

ช่วยจัดการการซ่อมแซมในอาคารให้สะดวกสบายมากขึ้น ลดการเซ็นเอกสาร ประหยัดเวลาและทรัพยากร

Key FeatureStandard

Features

ระบบแจ้งซ่อมพร้อมแนบภาพถ่าย


ระบบแจ้งเตือนสถานะความเคลื่อนไหวของเคสแจ้งซ่อม

ระบบมอบหมายหน้าที่ให้แก่ช่าง


ระบบแสดงรายการภาระงานช่าง

ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Features on Tablet สำหรับช่าง

ระบบแจ้งเตือนงานซ่อมที่ได้รับมอบหมาย


ระบบบันทึกการซ่อมแซม พื้นที่ อุปกรณ์ ที่เสียหาย

ระบบแสดงรายการภาระงานช่าง


ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Dashboard

แสดงข้อมูลงานแจ้งซ่อม


เอกสาร Field Service Report

Smart Application

Mobile Application IOS / Android


Web Application IOS / Android

Tablet Application IOS / Android

 

Smart Application

Data Backup (กรณีลบข้อมูลผิดพลาด หรือข้อมูลสูญหาย ไม่เกิน 7 วัน)


Dashboard

System data initialization


Theme Customization

Customize


Hardware Integration

Accessory

Tablet or Ipad สำหรับกรอกรายละเอียดการเข้าหน้างานพร้อมการเซ็นต์ยืนยันการทำงานจากลูกค้า