About Us

ความเป็นมาของบริษัท Lifelink

             Lifelink เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2020 เพราะเล็งเห็นธุรกิจการสร้าง Platform สำหรับดูเเลเรื่องอาคารที่ยังไม่มีการพัฒนาในเมืองไทย ซึ่งในปี 2021 Lifelink ก็ได้ทำการสร้าง Platform Smart Building ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการดูเลอาคาร หลังจากนั้นได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับการใช้งานภายในอาคารต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรุปแบบเเละครอบคลุม อาทิ เช่น การจองสถานที่ การรับพัสดุ เเละการเเจ้งซ่อม
            ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นปัญหาในการจัดการจองห้องประชุมภายในอาคาร ที่มีความล้าหลังเเละขั้นตอนการจองที่วุ่นวายเเละซับซ้อน จึงได้พัฒนาระบบ Smart Meeting Room สำหรับการจองห้องประชุม เเละเชิญผู้เข้าประชุมผ่านช่องทาง Online เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน โดยเรียกระบบนี้ว่า Linkroom ในภายหลังได้มีการ Integrate ระบบเข้ากับ Outlook เพื่อเพิ่มช่องทางในการจองห้องประชุมให้มีความหลากหลาย เเละสะดวกสะบายต่อผู้ใช้งาน
            ในปี 2022 ได้ได้เล็งเห็นปัญหาการเข้ามาภายในอาคารหรือสถานที่ของบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงได้เริ่มพัฒนาระบบเชิญเเละตรวจสอบการเข้า – ออก สถานที่ของบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคารต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการนำอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยมาใช้กับระบบ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเเละเเม่นยำยิ่งขึ้น อาทิเช่น กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน,เครื่องสเเกนบัตรประชาชน เเละเครื่องสเเกนใบหน้า
            ณ ปัจจุบัน บริษัทก็ได้พัฒนาการทำงานของระบบทั้งหมดให้สามารถใช้งานร่วมกันเเละยังพัฒนา Feuture อื่นๆเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้แบรนด์  Lifelink