Smart Building Solution

อาคารแบบสมาร์ทในยุค New Normal

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบในแนวกว้างทั่วโลก ทำให้การที่จะเกิดโอกาสการสัมผัสกันเองระหว่างบุคคล อุปกรณ์ร่วม ก็มีโอกาสที่จะพบกับความเสี่ยงมากขึ้น

อาคารแบบสมาร์ท มีความเหมาะสมกับอาคารที่ต้องการจะลดความเสี่ยงจากการสัมผัส เช่น การจัดทำเอกสารประกาศข่าวแจ้งให้แก่ผู้เช่า การเขียนเอกสารแจ้งปัญหาของผู้เช่าอาคาร การนำใบส่งของมาแจ้งแก่ผู้เช่าอาคาร เป็นต้น ซึ่งระบบจะมีจุดเด่นต่าง ๆ ที่มาตอบโจทย์ในยุคนิวนอมอล ดังตารางด้านล่าง

ระบบประกาศข่าว

• ประกาศข่าวสาธารณะ
• ประกาศข่าวสำนักงาน
• ประกาศข่าวแบบกลุ่ม
• หมวดหมู่ข่าวทั่วไป
• หมวดหมู่ข่าวตอบรับ
• หมวดหมู่ข่าวแบบโหวต
• หมวดหมู่ข่าวแบบตัวเลือก

ระบบแจ้งซ่อม

• แจ้งปัญหาพร้อมภาพถ่าย
• ระบบแจ้งเตือนสถานะ
• ระบบมอบหมายหน้าที่ให้แก่ช่าง
• ระบบแสดงรายการภาระงานช่าง
• ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
• รองรับการปริ้นท์เอกสารการซ่อม
• แดชบอร์ด โดยรวมงานซ่อมบำรุง

ระบบจัดการพัสดุภัณฑ์

• การรับพัสดุที่มาส่ง
• การแจ้งผู้เช่าเกี่ยวกับพัสดุที่มาถึง
• ระบบรับข่าวสารการแจ้งเตือน
• ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ลดการใช้กระดาษ
• ลดเวลาในการนำส่งใบให้มารับพัสดุ

ระบบรับทราบปัญหาอย่างฉับไว

• ระบบแจ้งเตือนปัญหาที่มีการร้องเรียน
• แจ้งเตือนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้
• แจ้งเตือนไปยังระบบ ไลน์ได้คลาวด์แพลตฟอร์ม

• รูปแบบ Paas
• ระบบออนไลน์ 24 x 7
• เข้าถึงได้จากทุกที่
• มั่นใจได้ด้วยสถาปัตยกรรมของระบบแบบคลาวด์
• สนับสนุนการนำข้อมูลออกเพื่อการทำ data analytics

มั่นคง ปลอดภัย

• ปกป้องความเป็นส่วนบุคคล
• สำรองข้อมูลผ่าน Cloud
• จัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้
• ตรวจสอบการทำงานหลังบ้านด้วยคีย์ 2 ระดับ
• ใช้โปรโตคอลแบบ SSL
• ไฟล์วอลล์เว็บแอพพลิเคชั่น

การผสมผสานกับอุปกรณ์

• อุปกรณ์แสกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ
• แขนกั้น เข้า-ออก

ง่ายต่อการใช้งาน

• เว็บแอพพลิเคชั่น
• ระบบปฏิบัติการแอนดรอย
• รองรับการทำงานด้วยแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ iOS
• ออกแบบ มินิมอล ด้วยแนวคิด UX/UI
• เริ่มต้นระบบด้วย เทมเพลท
• เชื่อมต่อระบบอื่น ได้ด้วย API

Smart Meeting Room

ช่วยให้คุณจัดการเรื่องการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย จองห้องประชุมผ่านทางมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ในทันที

FEATURES หลักของระบบจองห้องประชุม

แสดงห้องว่างตามวัน/เวลาแบบ Real-Time

เช็คห้องประชุมที่ยังว่างอยู่ได้รวดเร็วและแม่นยำ

แจ้งเตือนการจองห้องประชุมผ่่านแอปพลิเคชันไปยังผู้ร่วมประชุม

ผู้เข้าประชุมจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน App ได้ทันที ที่มีคน

ใช้งานร่วมกับOffice 365 ได้

คุณสามารถจองห้องประชุมผ่าน Office 365 ได้เลย โดยโปรแกรมจะทำการซิงค์ข้อมูลไปที่ระบบจองห้องประชุมให้ในทันที

จองห้องประชุมอัจฉริยะผ่าน Mobile, Tablet

สามารถจองห้องประชุมจองห้องประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Application LinkRoom

แสดงตารางการจองห้องประชุมทั้งหมด

แสดงตารางการจองห้องประชุมทั้งหมดพร้อมข้อมูลรายละเอียด

1

Smart Visitor Management

Smart Visitor Management

ระบบลงทะเบียนสำหรับ Visitor หรือผู้มาติดต่อเข้าอาคาร อำนวยความสะดวกให้ทั้ง Visitor สามารถลงทะเบียนได้เองที่ตู้ Kiosk และอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายอาคาร

ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรบุคคล ประหยัดเวลาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยให้แก่องค์กร ตอบโจทย์กับวิถีใหม่หรือ New Normal

REFERENCE SITES

1